Advies en begeleiding

Alleen als adviseur
Natuurlijk bouwen we graag voor u, echter we kunnen ons ook voorstellen dat u veel zelf wilt doen of dat u reeds relaties heeft die u bij voorkeur voor uw bouw inschakelt. Begrijpelijk maar des te groter is de noodzaak om een onafhankelijke adviseur aan uw zijde te hebben die over u schouder meekijkt en het project tussen de verschillende partijen coördineert en begeleidt. Naast een second opinion en controle op het bouwproces en het -project kunnen we u bijvoorbeeld ook begeleiden bij gesprekken met de architect of de gemeente. We helpen u van idee-ontwikkeling tot technisch ontwerp. Kortom; graag zijn we u onafhankelijk bouwadviseur en begeleiden we u naar een bouwresultaat waar u tevreden over bent.

Als aannemer en adviseur
Bij Mark Keijsers Bouw kennen we de bouw van binnen en buiten. We weten dat het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand niet alleen bestaat uit metsel- en timmerwerk. Het begint bij de ideevorming van uw bouwproject. Dit vergt vaak veel kennis, tijd en het nemen van lastige beslissingen. Om ervoor te zorgen dat u deze beslissingen weloverwogen en verantwoord kunt nemen en om zorgen en ergernis te voorkomen, geven wij u advies en begeleiding gedurende het project. Kortom: we realiseren uw bouwproject van A-Z om zo tot het gewenste eindresultaat te komen.

Idee-ontwikkeling
U hebt een idee voor een verbouwing of wellicht zoekt u zelfs nog een kavel. We helpen u graag verder met de ideevorming of helpen u aan een bouwlocatie. In deze fase sparren we met u zodat uw idee de juiste contouren krijgt met als eindresultaat een schetsontwerp.

Voorlopig ontwerp
Zodra het idee eenmaal is vastgesteld, begeleiden we u naar een voorlopig ontwerp. Het geheel wordt definitiever en u krijgt inzicht waar wat precies komt.

Definitief ontwerp
Het voorlopig ontwerp wordt definitief gemaakt. Alles wordt vastgelegd op papier en aan u gepresenteerd. Het definitief ontwerp is de basis voor de constructieberekeningen en het technische ontwerp, de bestektekening. Ook begeleiden wij u graag bij een eventuele bestemmingsplanwijziging en de vergunningsaanvraag. Samen realiseren we een plan om zo alle benodigde formaliteiten te bemachtigen en aan de slag te kunnen.

Technisch ontwerp
Het technisch ontwerp is voor degenen die daadwerkelijk de nieuwbouw, verbouw of een grootschalige renovatie realiseren. Het is het ‘werkdocument’ dat als basis geldt voor de uitvoering.

Realisering bouw
Indien de voorbereidingen afgerond zijn, kan het daadwerkelijke bouwen beginnen. Met een strakke planning en onder het motto ‘afspraak is afspraak’ gaan wij aan de slag!

Nazorg
Nazorg, vaak een vergeten onderwerp. Wij nemen dit expliciet mee in onze totale aanpak. Na de oplevering blijven wij bereikbaar voor afstemming en overleg. Mocht er iets zijn wat anders moet of aangepast dient te worden, dan bekijken we in overleg hoe dit te realiseren.

Vragen? Neem contact op!